Nordkap är en treasury-plattform som är helt webbaserad. Nordkap kräver ingen installation hos kunden och i kombination med det användarvänliga gränssnittet skapar detta ett kostnadseffektivt finansverktyg som levererar den funktionalitet kunden behöver. Inom en snar framtid kommer Nordkaps kunder kunna jämföra sina finansieringsvillkor och nyckeltal mot andra likvärdiga organisationer.

Vi har på kort tid etablerat oss i Sverige och Norge. Nordkaps ambition under år 2016 är att utveckla verktyget ytterligare tillsammans med våra kunder och växa i hela Norden. Under år 2017 är målet att etablera oss i Europa.

 • Finansiella tjänster och systemlösningar blir allt mer beroende av varandra och med en välfungerande helhetslösning skapar JLL och Nordkap tillsammans ännu större kundnytta.

  Linus Ericsson, Head of Debt & Financial Advisory
 • Vi använder Nordkap för att vi anser att det är den optimala lösningen vid hantering av skuldportfölj, både med hänsyn till riskhantering och rapportering. Bergen Capital Management AS är rådgivare åt norska kommuner med totalt 45 miljarder NOK i lån och derivat under förvaltning.

  Gunnar Olseth, Partner Bergen Capital Management AS
 • I vår verksamhet som skuldrådgivare är det oerhört viktigt att ha tillgång till ett kraftfullt, stabilt och effektivt beslutsstöd. Nordkaps treasury system, med moderna gränssnitt och tidseffektiva lösning, ger oss den plattform vi behöver för att kunna leverera värde till våra kunder

  Björn Marksell, Partner NormFinans
 • Östersund kommunkoncern valde Nordkap som treasury-lösning för det användarvänliga gränssnittet, enkelheten i att komma igång och att Nordkap är bankoberoende. Vi kör Nordkap fullt ut och är mycket nöjda

  Sven-Ove Nilsson, Finanschef
 • Allt fler system och applikationer flyttas från lokala datorer och blir istället tjänster på internet. Fördelarna är framförallt att lösningarna är snabba att komma igång med och blir billigare eftersom de är mer skalbara och inte kräver dyra investeringar i hårdvara.

  Åke Berglund, Finanschef Fastighets AB Stenvalvet
 • Vi har nu genom Nordkaps verktyg tillgång till aktuell ränta i realtid på exakt det offerten frågade på och kan bättre utvärdera offertsvaren

  Helen Wolf, Finanschef Karlskrona kommun
 • Den stora fördelen är att vi sätter oss i ett helt annat förhandlingsläge gentemot banken

  Göran Lindesand, Finanschef Aranäs Fastigheter